25 Mayıs 2010 Salı

AÖF 3.sınıf Maliyet Muhasebesi soru ve cevapları 3

Maliyet Muhasebesi Aöf E Ögrenmeden Bütünlemeye Hazırlık
1. Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde temel ayrım noktası üretim eylemlerinin niteliğidir?Fiili Maliyet Sistemi - Standart Maliyet Sistemi

Tam Maliyet Sistemi - Tahmini Maliyet Sistemi

Sipariş Maliyeti Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi

Tam Maliyet Sistemi - Değişken Maliyet Sistemi

Sipariş Maliyeti Sistemi - Safha Maliyeti Sistemi.*2. Aşağıdakilerden hangisi direkt malzemeye örnektir?Temizlik malzemeleri

Makinelerde kullanılan yağlar.

Mobilya üretiminde kullanılan tutkal

Televizyon üretiminde kullanılan ekran.*

Tahta eşya üretiminde kullanılan zımpara kâğıtları3. Ödenecek ücretin belirlenmesinde zaman ölçüsü olarak saatin temel alındığı bir işletmede, saat ücreti 2,75 YTL olan bir işçinin günde 8 saat çalışması halinde bir ayda alacağı ücret kaç YTL'dir? (bir ay 30 gün)710

700

660. *

680

7404. Bir üretim işletmesinde tamir-bakım maliyetleri şöyledir:Ay Direkt İşçilik Saatleri Tamir-Bakım Maliyetleri (YTL)

Kasım 12 000 580 000

Aralık 10 250 527 000

Ocak 9 000 487 000

Şubat 10 200 594 000Bu bilgilere ve en düşük-en yüksek noktalar yöntemine göre, aylık sabit tamir-bakım maliyeti kaç YTL'dir?250 000

230 400

220 000

256 800

208 800 *5. Makine üreten bir işletmede, gider yerlerindeki makinelerin bakım onarım işlerini yapan bakım onarım gider yeri, aşağıdaki gider yerlerinden hangisi içinde yer alır?Esas Üretim Gider Yeri

Yardımcı Üretim Gider Yeri

Genel Yönetim Gider Yeri

Üretim Yönetimi Gider Yeri

Yardımcı Hizmet Gider Yeri *6. Aşağıdakilerden hangisi gelişmeler karşısında bilinçlenen müşterinin isteklerinden biri değildir?Ürünün son yenilikleri içermesi.

Ürünün kaliteli olması

Ürünle ilgili satış sonrası hizmetlerin olması.

Ürünle ilgili ayrıntılı bilginin olması

Ürünün pahalı olması *7. Aşağıdakilerden hangisi sipariş üzerine üretilebilir?Şeker

Çimento

Un

Cam

Gemi *8. Belli bir safhada üretimi tamamlanan mamuller 12 000 birim ve yarı mamuller 2 000 birimdir. Yarı mamuller, hammadde açısından %100, işçilik ve genel imalat giderleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır.

Buna göre, hammadde ve genel üretim giderleri açısından eşdeğer mamul miktarları sırasıyla kaç birimdir?14 000 - 13 000 *

14 000 - 12 000

10 000 - 10 000

7 000 - 6 000

12 000 - 10 0009. Safha maliyeti sisteminde mamul ve yarı mamul maliyetlerinin hesaplanmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?Birim eşdeğer mamul maliyetini hesaplamak

Sağlama yapmak

Eşdeğer birim sayısını hesaplamak.

Yarı mamul maliyetini hesaplamak

Fiziki akımları belirlemek*10. Safha maliyeti sisteminde İlk Giren İlk Çıkar yöntemini uygulayan işletmede döneme ait bilgiler şöyledir:Dönembaşı yarı mamulü 1 000 adet

Dönemsonu yarı mamulü 2 000 adet

Dönem içinde başlanıp tamamlanan 8 000 adetTamamlanma Dereceleri:Dönem başı yarı mamulü: %70

Dönem sonu yarı mamulü: %50Bu bilgilere göre, toplam eşdeğer mamul miktarı kaç adettir?

9 300 *

9 100

11 900

11 400

10 70011.

Dönem başı yarı mamul stokları 3 000 birimDönem başı yarı mamul stokları tamamlama derecesi:Direkt ilk madde ve malzeme %60

Şekillendirme %40

Mart ayında üretime başlanan 27 000 birim

Mart ayında üretimi tamamlanan 22 000 birim

Dönem sonu yarı mamul stokları 4 000 birim

Bu bilgilere göre, üretime giren toplam miktar kaç birimdir?34 000

27 000

49000

22 000

30 000 *12. Üretimin son aşamasında ortaya çıkan, belirlenen standartlara ve özelliklere uymayan mamullere ne ad verilir?Bozuk mamul

Fire

Kusurlu mamul *

Anormal fire

Artık13. Firelerin muhasebeleştirilmesinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?En yüksek dönem kârını sağlayan yaklaşım en uygunudur.

Gerek normal gerekse anormal fireler mamul maliyetinin bir unsurudur.

Normal fire dönem gideri iken; anormal fireler mamul maliyetinin bir unsurudur.

Gerek normal gerekse anormal fireler dönem gideridir.

Normal fire mamul maliyetinin bir unsuru iken; anormal fireler dönem gideridir. *14. İşletmede birim satış fiyatı 25 YTL olan bardak üretilmektedir. İşletme üretim için 5 YTL birim değişken maliyete ve 35 000 YTL toplam sabit maliyete katlanmaktadır. Bu bilgilere göre, başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?2 150

2 000

1 750 *

1 500

1 85015. İşletmede birim satış fiyatı 25 YTL olan bardak üretilmektedir. İşletme üretim için 5 YTL birim değişken maliyete ve 35 000 YTL toplam sabit maliyete katlanmaktadır.Yukarıdaki bilgilere göre, başabaş noktası satış tutarı kaç YTL'dir?43 750 *

41 750

46 250

48 450

37 50016. Bir üretim işletmesinin yılın ilk üç ayına ilişkin X mamulünün M direkt malzemesinin bilgileri aşağıdaki gibidir:Bu bilgilere göre M direkt malzemesinin bütçelenmiş satın alma tutarı kaç YTL'dir?355 250

551 250

428 750

502 250 *

628 00017. Bir işletmenin üretim bütçesi hazırlanırken aşağıdaki eşitliklerin hangisinden yararlanılır?Dönem sonu stokları + Dönem başı stokları - Satış miktarı

Satış miktarı + Dönem sonu stokları - Dönem başı stokları *

Satış miktarı + Dönem başı stokları - Dönem sonu stokları

Dönem başı stokları + Dönem içi üretim miktarı - Dönem sonu stokları

Alış miktarı - Satış miktarı + Dönem başı stokları - Dönem sonu stokları18. Fiilen kullanılan girdi miktarı ile, gerçekleştirilmiş olan üretim için standart olarak kullanılmış olması gereken girdi miktarı arasındaki farka ne ad verilir?Miktar farkı *

Üretim farkı

Fiyat farkı

Ücret farkı

Harcama farkı19. Fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki farka ne ad verilir?Alternatif maliyet

Standart miktar

Sapma *

Zarar

Standart tutar20. Birleşik imalatta, bir birleşik mamulün ayırım noktasından sonra ek işlem gerektiren aşamanın kararında ek işlem maliyeti aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?Mamulün birleşik maliyetlerden aldığı pay + Ek işlemenin sağlayacağı gelir artışıyla

Ayırım noktasındaki satış değeriyle

Ayırım noktasındaki satış değeri + Ek işlemenin maliyetiyle

Ek işlemeden sonraki toplam satış değeriyle

Ek işlemenin sağlayacağı gelir artışıyla *21. Mamul fiyatları belirlenirken hedeflenen en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?Satış gelirlerinin en çoklanması

Yatırımın kârlılık oranını artırma

Pazara derinliğine girme

Cari kârın en çoklanması *

Pazarın kaymağını alma22. Hem gelir hem de maliyetlerin kontrol edildiği ve ölçülebildiği alt birim aşağıdakilerden hangisidir?Kâr merkezi *

Maliyet merkezi

Gelir merkezi

Üretim merkezi

Yatırım merkezi23. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk muhasebesinin görevlerinden biri değildir?Bölümlerarası maliyet transferi yapmak- *

Her yönetim düzeyi için istenen özelliklerde doğru, güvenilir ve zamanlı raporlar düzenlemek

Oluşan maliyetleri sorumluluk merkezlerine dağıtmak

Sorumluluk alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek

Düzenlenmiş bütçelerle sorumluluk merkezlerine dağıtılmış olan maliyetleri karşılaştırmak

24. Bir üretim işletmesinin Mayıs ayı faaliyetleriyle ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönem başı (Mayıs) hammadde stoku 385 YTL

Dönem başı (Mayıs) yarı mamul stoku 255 YTL

Dönem sonu hammadde stoku 320 YTL

Dönem sonu yarı mamul stoku 115 YTL

Mayıs ayı hammadde alışları 860 YTLBuna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddenin maliyeti kaç YTL'dir?1 180

1 065

1 245

925 *

1 13025. Bilançodaki stokların değerinin cari fiyatlara en yakın seviyede olduğu değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?FIFO *

Sabit fiyatlarla değerleme

LIFO

Kademeli maliyet

Ortalama maliyet26. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz?Kaynak departmanında çalışan işçiye ödenen ücret *

Üretken işçiye yeni bir mamul için makine ayarlaması için ödenen ücret

Üretken işçiye malzeme beklediği süre için ödenen ücret

Bakım onarım departmanında çalışan işçiye ödenen ücret

Üretim hattında çalışan ustabaşının ücreti27. Üretimde kullanılmayan duran varlıkların amortisman giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Genel Üretim Giderleri Hesabı

Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı

Çalışmayan Kısım ve Zarar Hesabı *

29. Üretim sürecinde nisbi satış değerleri düşük olan mamullere ne ad verilir?Kusurlu mamul

Yan mamul *

Fire

Birleşik mamul

Artık30. Sipariş maliyet sistemini kullanan bir işletmede yıl sonu kontrolleri sırasında tamamlanan X-45 nolu sipariş için kullanılan 20 YTL'lik direkt malzeme kaydının yapılmadığı ve bu parti malın henüz satılmadığı saptanmıştır.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?Yıl içinde tamamlanan malların maliyeti, 20 YTL fazladır.

Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 YTL eksiktir.

Mamul Stok Hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 YTL eksiktir. *

İmalat hesabının yıl sonu bakiyesi, 20 YTL eksiktir.

Yıl içinde satılan malların maliyeti, 20 YTL fazladır.31. Safha maliyet sistemini FIFO yöntemine göre uygulayan işletmenin (A) safhasının dönem faaliyetleriyle ilgili bazı bilgileri şöyledir:Dönem başı yarı mamuller 10 000 birim

Üretimine başlanan 40 000 birim

Tamamlanıp devredilen 40 000 birim

Dönem sonu stokları 7 000 birim

Fire 3 000 birim

Direkt işçilik bakımından dönem başı yarı mamul stokları %80, dönem sonu yarı mamul stokları ise %20 tamamlanmıştır.Bu bilgilere göre, direkt işçilik bakımından eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?41 400

30 000

31 000

33 400 *

23 400

32. İşletme 4 000 birim mamul üretmiş, ancak bunun 200 biriminin kusurlu olduğu anlaşılarak ek işlemlere tabi tutulmuştur. Üretim ve ek işlemlere ilişkin bilgiler şöyledir:4 000 birim mamulün toplam maliyeti 4 800 YTL

200 birim için ek işlem maliyeti 600 YTLBuna göre işletmenin 2 000 birim mamulü 4 000 YTL'ye satması durumunda, birim satış kârı kaç YTL'dir?1 300*

1 250

1 800

1 600

1 350

33. X İmalat işletmesinin yıllık satış miktarı 30 000 birimdir. İşletme mamullerinin tanesini 20 YTL'den satmaktadır. Döneme ilişkin değişken giderleri 150 000 YTL ve toplam sabit giderleri ise 75 000 YTL'dir.

Bu bilgilere göre X imalat işletmesinin başabaş noktası satış tutarı kaç YTL'dir?375 000

75 000

100 000 *

50 000

225 00037. Tek mamul üreten ve satan bir şirketin bu mamulle ilgili fiyat ve maliyet bilgileri şöyledir:Bu bilgilere göre, aylık başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?26 600

40 000

10 400

15 200

38 000 *38. (Y) Üretim işletmesinin üretim kapasitesi 10 000 birimdir. İşletme dönem içinde 8 000 birim mamulü birim fiyatı 20 YTL'den satmayı planlamaktadır. İşletme mamul üretmek için aşağıdaki maliyetlere katlanmak zorundadır:Birim değişken maliyeti 5 YTL

Toplam sabit maliyet 40 000 YTLİşletme ayrıca birim başına 0,10 YTL satış giderine (değişken) ve 1,50 YTL toplam sabit satış giderine katlanmaktadır.

Bu bilgilere göre 8 000 birimlik satış hacminde işletmenin toplam kârı kaç YTL'dir?67 500

82 500

53 000

77 700 *

79 60039. Standart maliyet sistemi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?Standart maliyetler etkin bir maliyet denetimi için bir araçtır.

Standart maliyetler tüm maliyet unsurları için belirlenir.

Standart maliyetler mamul maliyetinin hesaplanmasını kolaylaştırır.

Standart maliyetler işletmede ödüllendirme ve cezalandırma sisteminin oluşturulması için bir araçtır.

Standart maliyet sisteminin kullanılması, fiili maliyetlerin izlenmesi gereğini ortadan kaldırır. *40. Bir seçeneğin diğer bir seçeneğe yeğlenmesi durumunda toplam maliyetlere yansıyan artışa ne ad verilir?Fırsat maliyet

Tam maliyet

Geçerli maliyet

Değişken maliyet

Ek maliyet *41. Karar verme amaçları açısından, mevcut makinenin net defter değeri ne tür bir maliyettir?Fırsat maliyeti

Endirekt maliyet

Değişken maliyet

Batmış maliyet *

Dönem maliyeti42. Planlanmış ve gerçekleşmiş muhasebe verilerinin sorumluluk merkezlerine göre toplanması ve raporlanması işlemine ne ad verililr?Maliyet merkezi

Yönetsel kontrol

Transfer fiyatlaması

Merkezkaç yönetim

Sorumluluk muhasebesi *43. İşletme yönetimine neyin, nerede ve nasıl olduğunu gösteren en temel kontrol aracı aşağıdakilerden hangisidir?Nakit akım tablosu

Sorumluluk raporu *

Gelir tabloları

Bilanço

Finansal raporlar44. Aşağıdakilerden hangisi giderin tanımıdır?Bir dönem içinde çeşitli nedenlerle yapılan ödemelerin toplamıdır.

Bir dönemin hasılatından düşülen maliyetlerdir. *

Dönem sonu itibariyle tükenmemiş maliyetlerin toplamıdır.

Bir dönem içinde satın alınan üretim girdilerinin toplam tutarıdır.

Bir dönem içinde üretim için katlanılan maliyetlerin toplamıdır.45. İmalat işletmesinin döneme ilişkin (C) cinsi malzeme hareketleri şöyledir:Tarih Açıklama Birim Fiyat (YTL) Miktar Tutar (YTL)

01.12 Mevcut 150 20 3 000

10.12 İmalata verilen 10

18.12 Satın alınan 200 60 12 000

25.12 Satın alınan 220 100 22 000

30.12 İmalata verilen 80Bu bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre imalata verilen malzemenin maliyeti kaç YTL'dir?17 600

14 450

16 445

19 100 *

15 30046. Üretim işletmesi genel üretim maliyetlerini (GÜM) bütçelemek istemektedir. Sabit genel imalat maliyetlerinin 300 000 YTL ve faaliyet hacmi olan direkt işçilik saati başına değişken genel imalat maliyetlerinin de 150 YTL olacağı tahmin edilmektedir.

İşletmenin faaliyet hacmi olan direkt işçilik saatinin 4 000 saat olması durumunda birim başına bütçelenen GÜM kaç YTL'dir?375

225 *

150

75

43547. Aşağıda safha maliyeti ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?İmalattaki bir safhanın maliyetinin hesaplanmasında genel imalat maliyetleri dikkate alınmaz. *

Dönem sonu yarı mamul miktarı, imalatına başlanan ile tamamlanan mamuller arasındaki farktır.

Eşdeğer birimler, fire dışındaki sağlam mamuller üzerinden hesaplanır.

İmalattaki fire, birim mamul maliyetlerini artırır.

Eşdeğer birimler dönem sonu yarı mamuller ile tamamlanma derecelerinin çarpımına eşittir.48. Fire ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?Etkin bir maliyet kontrolü için safha maliyeti sisteminde normal ve anormal fire ayırımı önemlidir.

Normal ve anormal fireler üretim süreci boyunca düzenli olarak oluşur.

Normal firenin satış değeri vardır.*

Anormal fire üretilen sağlam mamullerin maliyetine eklenmemelidir.

Normal fire çalışma koşulları verimli olsa dahi kaçınılamayacak olan firedir.49. İşletme birim satış fiyatı 1 YTL olan mamulden 1 250 adet satmıştır. Bu mamulleri üretmek için 1 000 YTL toplam maliyet gerçekleştirmiştir. Bu bilgilere göre birim başına kâr aşağıdakilerden hangisidir?0,30

0,40

0,25

0,20 *

0,3550. İşletme genel imalat maliyetlerini bütçelemek istemektedir ve işletme 200 000 YTL sabit genel imalat maliyetleri ve makine saati başına da 5 YTL değişken genel imalat maliyeti oluşacağını tahmin etmektedir. Ayrıca faaliyet hacmi olarak 100 000 makine saati bütçelenmiştir.Bu bilgilere göre, bütçelenen makine saati başına birim genel üretim maliyeti kaç YTL'dir?700

7 *

5

200

50051. İşletmedeki tüm düzeylerdeki yöneticilerin, bazen yönetici olmayanların hazırlama sürecinde yer aldıkları bütçeye ne ad verililr?Ayrıntılı bütçe

Kabul ettirilen bütçe

Üretim bütçesi

Katılımlı bütçe *

Nakit bütçe52. Bir imalat işletmesinde fiilen harcanan toplam direkt malzeme miktarı, standart olarak kullanılmış olması gereken miktarı aşmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Direkt malzeme miktar farkı lehte

Direkt malzeme fiyat farkı aleyhte

Direkt malzeme birleşik fark lehte

Direkt malzeme miktar farkı aleyhte *

Direkt malzeme fiyat farkı lehte53. Kapasite sapması hangi giderlerle ilgilidir?Sabit genel üretim giderleri *

Değişken genel imalat giderleri

Direkt işçilik giderleri

Direkt hammadde giderleri

Endirekt işçilik giderleri54. Aşağıdakilerden hangisi merkezkaç yönetimin yararlarından biri değildir?Kararların kısa zamanda alınması

Takım ruhunun gelişmesi

Etkinliğin artması

Verimliliğin artması

Muhasebe bölümünün yükünün artması *55. Maliyet-gider ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?Gelecek dönemlerle gelir yaratmayacağı düşünülen maliyetler cari dönemin gideri olarak muhasebeleştirilirler.

Bazı maliyetler dönemler itibariyle giderleştirilirler.

Üretilen mamuller satıldıkları zaman gidere dönüşürler.

Mamul üretimi için katlanılan tüm maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. * Maliyetler yarattıkları gelirlere karşılık giderleştirilirler.56. Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir?Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı

Makine parçası imalinde kullanılan çelik

Elbise üretiminde kullanılan kumaş

Masa imalinde kullanılan kereste

Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği *57. (A) İmalat işletmesi birim fiyatı 200 YTL'den mamul satmıştır. Bu mamulün üretimi için 80 300 YTL toplam sabit maliyete katlanmış ve birim başına değişken maliyet 90 YTL olarak gerçekleşmiştir.Bu bilgilere göre, başabaş satış miktarı aşağıdakilerden hangisidir?710

600

730 *

750

63058. İşletme dönem içinde 500 birim (A) cinsi mamul üretmeyi planlamaktadır. (A) cinsi mamulün üretimi için birim başına 3 kg hammadde gereklidir. İşletme, her dönem sonunda dönem için bütçelenen üretimde kullanılacak hammadde miktarının %20'si kadar stok bulundurmak istemektedir. Hammaddenin kg başına alış fiyatı 200 YTL'dir.

Buna göre, bütçelenen toplam hammadde maliyeti kaç YTL'dir?500 000

200 000

300 000

360 000 *

570 00059. Standart maliyet sistemini kullanan işletmede genel üretim maliyetleri ile ilgili bilgileri şöyledir:

Sigorta 250 YTL/Yıl

Amortisman 450 YTL/Yıl

Diğer GÜM 900 YTL/Yıl

Dis başına 0,1 YTL

Bu bilgilere göre 14 000 DİS için beklenen toplam GÜM tutarı kaç YTL'dir?1 600

3 000 *

1 400

3 200

2 00060. Bir üretim işletmesinin Haziran ayı faaliyetleriyle ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönem başı (Haziran) yarı mamul stoku 105 YTL

Dönem başı hammadde stoku 200 YTL

Dönem sonu yarı mamul stoku 115 YTL

Haziran ayında imalata yüklenen maliyetler 840 YTL

Dönem sonu mamul stoku 265 YTLBuna göre Haziran ayında tamamlanan malların (satılabilir mamullerin) maliyeti kaç YTL'dir?

680

930

830 *

840

89561. Bilançodaki stokların değerinin cari fiyatlara en yakın seviyede olduğu değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?Ortalama maliyet

LIFO

Sabit fiyatlarla değerleme

Kademeli maliyet

FIFO *62. Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır.

Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir?Genel imalat maliyetlerine eklenir.

Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır.

Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir.

Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. doğru

Dönem giderlerine eklenir.63. Bir üretim departmanının genel imalat maliyetleri şöyledir:

Aylar Direkt İşçilik Saatleri Genel İmalat Maliyetleri

1 5 500 401 000

2 3 000 360 000

3 2 500 347 500

4 4 000 385 500

5 6 000 414 000

En Düşük-En Yüksek noktalar tekniğine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç YTL/DİS'tir?19 *

90

18

65

25

65.

MAMÜLLER MİKTAR SATIŞ TUTARI (YTL)

K 125 145

L 375 95

M 250 110

TOPLAM 750 350

Bu bilgilere ve fiziksel ölçüler yöntemine göre (L) mamülüne dağıtılacak maliyet kaç YTL'dir? (Birleşik maliyet 400 YTL'dir.)100

150

300

250

200 *

67. Bir imalat işletmesinde işçilikler ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:Dönem içinde çalışılan fiili süre 25 000 saat, fiili ücret ise saat başına 0,40 YTL'dir. İşletme dönem içinde 24 000 saat çalışılacağını ve saat ücretinin ise 0,42 YTL olacağını planlamıştır.Bu bilgilere göre direkt işçilik verim farkı aşağıdakilerden hangisidir?420 YTL aleyhte*

400 YTL lehte

400 YTL aleyhte

20 YTL aleyhte

420 YTL lehte.68. 151-Yarı Mamuller_ Üretim Hesabı xxx

711- Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid.Yansıtma Hesabı xxxBu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?İmalatı tamamlanan siparişlerin satılması

Malzeme satın alınması

Eksik yüklenen GİM nin devri

Direkt ilk madde ve malzeme maliyetinin siparişe yüklenmesi *

Yarı mamul stoklarının imalat hesabına devri

69. Plastik mutfak araçları üreten bir şirkette personel yemekhanesi ne tür bir gider yeridir?Esas üretim gider yeri

Yardımcı (tali) üretim gider yeri

Yardımcı hizmet gider yeri.*

Genel yönetim gider yeri

Pazarlama, satış ve dağıtım gider yeri

70. Giderlerin gider yerine dağıtımı kaçıncı dağıtımdır?Beşinci dağıtım

Dördüncü dağıtım

İkinci dağıtım

Birinci dağıtım *

Üçüncü dağıtımHiç yorum yok:

Yorum Gönder