25 Mayıs 2010 Salı

AÖF 3.sınıf karışık soru ve cevaplar

1.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ "DİJİTAL" SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇE KARŞILIĞIDIR? CEVAP:SAYISAL
2.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİLGİ SİSTEMLERİNDEKİ KARAR DÜZEYLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:GENEL KONTROL3.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİR İŞLETİM SİSTEMİDİR? CEVAP:UNIX4.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÇAĞDAŞ BİLGİ YAKLAŞIMLARINDAN BİRİDİR? CEVAP:TEKNİK YAKLAŞIM5.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA ETKİLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:İŞLETMELERDEKİ GENEL MALİYETLERİN ARTMASI6.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİM AĞLARI DONANIMINA BİR ÖRNEKTİR? CEVAP:KLAVYE7.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İŞLETME KOŞULLARININ DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN NEDENLERDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİM8.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KARAR VERİCİ ROLLERDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:İRTİBAT SAĞLAMA ROLÜ9.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KARAR VERME SÜRECİNDEKİ AŞAMALARDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:GERİBİLDİRİM10.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ NESNE TABANLI DİLLERDEN BİRİDİR? VİSUAL BASIC11.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ POSTMODERNİZMİ BELİRLEYEN ANA KONULARDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:YÖNETİM AÇISINDAN POSTMODERNİZM12.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SORUMLULUK DÜZEYLERİNE GÖRE BİLGİ SİSTEMİ ÇEŞİTLERİ ARASINDA YER ALMAZ? CEVAP ENETİM DÜZEYLİ SİSTEMLER13.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TEMEL BİLGİ SİSTEMLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:YAPAY ZEKÂ14.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TEMEL İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNDEN BİRİDİR?CEVAP:MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ15.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ UN-CEFACT’IN ELEKTRONİK TİCARET TANIMINDA YER ALAN ELEKTRONİK ARAÇLARDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:SANAL GRUPLAR16.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ VERİNİN BİLGİYE DÖNÜŞMESİNDE UYGULANAN İŞLEMLERDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:KULLANMA17.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ WEB SAYFASI YARDIMI İLE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN SUNACAĞI BİLGİLERİ KÜÇÜK UYGULAMALAR ŞEKLİNDE SUNMAYA YARAYAN BİR PROGRAMLAMA DİLİDİR? CEVAP:JAVA18.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YÖNETİM DESTEK SİSTEMLERİNDEN BİRİDİR? CEVAP:KARAR DESTEK SİSTEMLERİ19.BANKALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA 24 SAAT HİZMET VEREREK MESAİ SAATİ KAVRAMININ ORTADAN KALKMASI HANGİ E-TİCARET UYGULAMASINA ÖRNEKTİR? CEVAP:MALİ HİZMETLERİN SAĞLANMASI20.BİLGİSAYAR AĞLARININ KENDİ İÇİNDEKİ YAPILARI KAÇ GRUBA AYRILIR? CEVAP:221.BİLGİSAYARIN İKİ TEMEL BİLEŞENİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE DOĞRU OLARAK VERİLMİŞTİR? CEVAP ONANIM VE YAZILIM22.DAHA ÇOK KISA DÖNEMLİ PLANLAMALARA VE BÖLÜM DÜZEYİNDE OLAN NAKİT AKIŞLARINA, SATIŞ ANALİZLERİNE, ÜRETİM KAYNAKLARINA VE YILLIK FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ ESAS ALAN BİLGİ SİSTEMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:YÖNETİM DÜZEYLİ SİSTEMLER23.ELEKTRONİK DEVLET İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?

I.ELEKTRONİK DEVLET BİR BİLGİ DEVLETİDİR.

II.ELEKTRONİK DEVLET TEKNİK BİR DEVLETTİR.

III.ELEKTRONİK DEVLET İLE GELENEKSEL DEVLET YAPISI ARASINDA FARKLILIKLAR VARDIR. CEVAP:I, II VE III24.FİZİKSEL OLARAK BİRBİRLERİNDEN UZAKTA OLAN KİŞİLERİN AYNI ANDA SES VE GÖRÜNTÜNÜN ÇİFT YÖNLÜ GİDİP GELMESİYLE İLETİŞİM KURMASINA OLANAK SAĞLAYAN SİSTEM AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:VİDEO KONFERANS25.GİRDİYİ ÇIKTIYA DÖNÜŞTÜREN DÖNÜŞÜM SÜRECİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:SÜREÇ26.HER BİRİ ALIŞILMAMIŞ, RUTİN OLMAYAN VE HİÇBİR TANIMLI PROSEDÜRE SAHİP OLMAYAN KARARLARA NE AD VERİLİR? CEVAP:YAPILANDIRILMAMIŞ KARARLAR27.İŞLETME FAALİYETLERİNİ PLANLAMAK, KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK AMACIYLA BİLGİ KULLANICILARININ GEREKSİNİM DUYDUKLARI BİLGİLERİ SAĞLAMAK İÇİN VERİLERİ VE MALİ NİTELİKLİ İŞLEMLERİ SÜREÇLEYEN BİLGİ SİSTEMİ HANGİSİDİR? CEVAP: MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ28.KULLANILAN VERİTABANININ İŞLEYİŞ SÜRECİNDE UZMAN KADROYA BİLİŞİM VE İŞLETİM İŞLEMLERİ KONUSUNDA YARDIMCI OLAN PERSONEL AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP ESTEK PERSONELİ29.MODERN YÖNETİM VE LİDERLİĞİN YERİNİ POSTMODERN KATILIMCI YÖNETİMLE BERABER AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALMIŞTIR? CEVAP ÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK30.ÖNCEDEN SAPTANMIŞ BİR AMAÇ İÇİN KONU UZMANLARI İLE UZMAN PROGRAMCILARIN BİRARAYA GELEREK GELİŞTİRDİKLERİ YAZILIM TÜRÜNE NE AD VERİLİR? CEVAP:PAKET PROGRAMLAR31.SADECE OKUMA AMAÇLI KULLANILAN VE KULLANICININ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMADIĞI CD TÜRÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:CD-R32.VERİ TABANINA İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR? CEVAP:VERİ TABANINDA SADECE METİN AĞIRLIKLI BİLGİLER SAKLANABİLİR33.YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNDE BİLGİNİN KAYDEDİLMESİ, İŞLENMESİ, RAPORLANMASI VE DAĞITILMASI İÇİN KULLANILAN YAZILIM BİLEŞENLERİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:UYGULAMA GELİŞTİRME YAZILIMLARI34.YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE BİRİNCİ AMAÇ ALTYAPININ OLUŞTURULMASIDIR. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BU ALTYAPININ İÇİNDE YER ALMAZ? CEVAP ENETİM TASARIMI35.YÖNETİM VE BİLGİSAYAR BİLİMİ HANGİ BİLGİ SİSTEMİ YAKLAŞIMINA KATKI SAĞLAR? CEVAP:TEKNİK YAKLAŞIM

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK e-SINAV ARASINAV
1- DÜNYADA İŞ HUKUKU ALANINDA ATILAN İLK ADIM AŞAĞIDA İŞÇİ GRUPLARINDAN HANGİSİ İLE İLGİLİDİR.

CEVAP:ÇOCUK IŞÇILER2- İŞ KANUNUNA GÖRE BIR IŞ SÖZLEŞMESINE DAYANARAK ÇALIŞAN GERÇEK KIŞIYE NE AD VERILIR

CEVAP:İŞÇI3- ÜLKEMIZDE ILK MEDENI KANUN OLAN MECELLE HANGI YIL YÜRÜRLÜĞE GIRMIŞTIR.

CEVAP:18774- BIREYSEL VE TOPLU IŞ ILIŞKILERINDE DEVLETIN KATLIMI UYGULAMADA HANGISINI KAPSAMAZ

CEVAP:GREV VE LOKAVTI YÖNETME5- GÜNÜMÜZDE TÜRK IŞ KANUNUNDA YASAL ÇERÇEVESI IÇINDE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALAR ARASINDA YER ALMAZ

CEVAP:274 SAYILI SENDIKALAR KANUNU6- TÜRKIYE”DE KADIN, GENÇ VE ÇOCUK IŞÇILERIN ÇALIŞMA YAŞI ÇALIŞMA SÜRELERI IŞIN NITELIK VE KOŞULLARI YÖNÜNDEN KORUMAK AMACIYLA ÇIKARILAN ILK KANUN HANGISIDIR

CEVAP:UMUMI HIFZISSIHHA KANUNU7- İŞ KANUNA GÖRE BIR IŞYERINDE KAÇ IŞVEREN VEKILI BULUNABILIR

CEVAP:GEREKTIĞI KADAR8- İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ILE ILGILI HÜKÜMLERIN YER ALDIĞI GENEL NITELIKTEKI KANUNLARDAN BIRI DEĞILDIR

CEVAP ENIZ IŞ KANUNU9- İŞ KANUNU BAKIMINDAN IŞVEREN VEKILI ILE ILGILI OLARAK AŞAĞIDA VERILEN IFADELERDEN HANGISI YANLIŞTIR.

CEVAP:İŞ VEREN VEKILI VEKALET SÖZLEŞMESI ILE ÇALIŞTIRILMAK ZORUNDADIR10- İŞ HUKUKUNA EGEMEN OLAN ILKELERDEN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:İŞVEREN LEHINE YORUM11- İŞ HUKUKU ALANINDA ILK ADIM HANGI ÜLKEDE ATILMIŞTIR

CEVAP:İNGILTERE12- İŞÇI YARARINA YORUM ILKESININ UYGULAMASINA BIR ÖRNEKTIR

CEVAP:ASGARI ÜCRETIN NAKDEN ÖDENMESI13- İŞ HUKUKUNUN KENDINE ÖZGÜ KAYNAKLARI ARASINDA YER ALIR

CEVAP:İŞ YERI IÇ YÖNETMELIKLERI-TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERI14- İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKUNUN KENDINE ÖZGÜ KAYNAKLARI ARASINDAN YER ALMAZ

CEVAP:BELEDIYE KANUNU

15- İŞ YERI IÇ YÖNETMELIKLERI IŞ HUKUKU KAYNAKLARINDAN HANGISINE BIR ÖRNEKTIR

CEVAP:KENDINE ÖZGÜ16- İŞ KANUNU KAPSAMINA GIRECEK NITELIKTE BIR IŞ YERI KURAN IŞ VEREN BU DURUMU NE KADAR SÜRE IÇINDE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BILDIRMEK ZORUNDADIR.

CEVAP:1 AY17- İŞ SÖZLEŞMELERINDEN HANGISININ YAZILI YAPILMASI ZORUNLUDUR

CEVAP:BELIRLI SÜRESI 2 YIL OLAN IŞ SÖZLEŞMELERI18- BIR KIMSE AKIT SERBESTESI GEREĞI IRADESI DIŞINDA AKIT YAPMAYA ZORLANAMAZ. ANCAK IŞVERENLER BAKIMINDAN BU SERBESTI BIR TAKIM SOSYAL AMAÇLAR GEREĞI IŞ SÖZLEŞMESI YAPMAK ZORUNLULUĞU ŞEKLINDE SINIRLANDIRILMIŞTIR. HANGISI IŞ VEREN AKIT YAPMA ZORUNDA OLDUĞU KIMSEDEN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:KADIN IŞÇI19- İŞ SÖZLEŞMESININ UNSURLARI TAM VE DOĞRU OLARAK VERILMIŞTIR

CEVAP:İŞ-ÜCRET-BAĞIMLILIK20- . İŞ KANUNUNDA BELIRTILEN IŞ SÖZLEŞMESI TÜRLERINDEN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:BELIRSIZ IŞ SÖZLEŞMESI21- İŞ SÖZLEŞMESININ TARAFLARI ANLAŞARAK TOPLU IŞ SÖZLEŞMESIYLE DENEME SÜRESINI EN ÇOK KAÇ AYA KADAR UZATABILIRLER

CEVAP:3 AY22- İŞÇI ÜCRETLERINDEN YAPILACAK CEZA KESINTILERI BIR AYDA KAÇ GÜNDELIKTEN FAZLA OLAMAZ

CEVAP:223- İLKÖĞRETIMINI TAMAMLAMIŞ ÇOCUKLARIN BEDENSEL, ZIHINSEL VE AHLAKI GELIŞIMLERINI ENGEL OLMAYACAK HAFIF IŞLERDE ÇALIŞTIRILABILMELERI IÇIN EN AZ KAÇ YAŞINI TAMAMLAMIŞ OLMALARI GEREKIR

CEVAP:14 YAŞ24- İŞÇIYI IŞ YERINE BAĞLAMAK IŞÇININ VERIMINI ARTIRMAK VE IŞÇIYE AIDIYET DUYGUSU HISSETTIRMEK IÇIN UYGULANAN ÜCRET SISTEMI HANGISIDIR

CEVAP:KARDAN PAY ALMA25- İŞÇININ HAK ETTIĞI ÜCRET ÖDEME GÜNÜNDEN ITIBAREN KAÇ GÜN IÇINDE MUCBIR BIR SEBEP DIŞINDA ÖDENMEZSE IŞÇI IŞ GÖRME BORCUNU YERINE GETIRMEKTEN KAÇINABILIR

CEVAP:20 GÜN26- İŞÇININ YAPTIĞI IŞIN MIKTARINA BAĞLI MAKTU VEYA YÜZDE OLARAK ÖDENEN ÜCRET SISTEMINE NE AD VERILIR

CEVAP:KOMISYON ÜCRET27- ASGARI ÜCRET TESPIT KOMISYONUNUN GÖREVE BAŞLAYABILMESI IÇIN HANGISININ ÇAĞRIDA BULUNMASI GEREKIR

CEVAP:ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI28- İŞ SÖZLEŞMESININ YAPILMASINDA TARAFLARIN EHLIYETI KANUNLARDAN HANGISININ GENEL HÜKÜMLERI ÇERÇEVESINDE ELE ALINMAKTADIR

CEVAP:MEDENI KANUN29- DÖRT SAAT VE DAHA KISA SÜRELI IŞLERDE ARA DINLENME SÜRESI KAÇ DAKIKADIR.

CEVAP:1530- BIR IŞVEREN IŞYERINDE ÜRETILEN MALLARA YÖNELIK TALEBIN OLAĞAN ÜSTÜ BOYUTLARDA ARTMASI ÜZERINE IŞÇILERINE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRMASI HANGI ÇALIŞMA TÜRÜNE GIRER

CEVAP:GENEL SEBEPLERLE FAZLA ÇALIŞMASI31- İŞ SÜRESINDEN SAYILMAZ

CEVAP:EVLENMELERDE ÜÇ GÜNE KADAR VERILEN IZIN SÜRELERI32- YILLIK ÜCRETLI IZIN UYGULAMASI ILE ILGILI HANGISI DOĞRUDUR

CEVAP:18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE KIDEMLERINE BAKILMAKSIZIN EN AZ 20 GÜN YILLIK IZIN VERILIR33- İŞVEREN IŞÇININ YILLIK IZIN DÖNEMINE ILIŞKIN ÜCRETINI NE ZAMAN VERMEK ZORUNDADIR

CEVAP:İŞÇININ IZNE BAŞLAMASINDAN ÖNCE34- PAZAR GÜNÜ ÇALIŞARAK KANUNI HAFTA TATIL IZNINI ÇARŞAMBA GÜNÜ KULLANAN IŞÇIYE NE KADAR HAFTA TATILI ÜCRETI ÖDENIR.

CEVAP:BIR GÜNDELIK ÜCRET35- SANAYIYE AIT IŞLERDE KAÇ YAŞINI DOLDURMAMIŞ IŞÇILERIN GECE ÇALIŞTIRILMASI YASAKTIR

CEVAP:1836- İŞ KANUNUNDA GECE DÖNEMI NASIL BELIRLENMIŞTIR

CEVAP:GECE EN GEÇ 20.00”DE BAŞLAYIP EN ERKEN 06.00”DA BITEN GÜN DÖNEMIDIR37- İŞÇI ALEYHINE DEĞIŞTIRILEMEYEN FAKAT IŞÇININ LEHINE OLACAK ŞEKILDE HER ZAMAN DEĞIŞTIRILMESI MÜMKÜN OLAN KANUN HÜKÜMLERINE NE DENIR

CEVAP:NISPI EMREDICI NORM38- UMUMI HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE IŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA KALAN IŞLERDE ÇOCUK IŞ GÜCÜ IÇIN ÇALIŞTIRMA YAŞI EN AZ KAÇTIR

CEVAP:1239- ÇOCUK IŞÇILERIN ÇALIŞTIRABILECEKLERI HAFIF IŞLERDEN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:PARA TAŞIMA VE TAHSILAT IŞLERI40- KADIN IŞÇILERE BIR YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARINI EMZIRMELERI IÇIN GÜNDE KAÇ DAKIKA IZIN VERILIR

CEVAP:9041- GENÇ IŞÇILERIN ÇALIŞTIRILABILECEKLERI IŞLERDEN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:İLAÇLAMA VE GÜBRELEME IŞLERI42- İŞ KANUNU UYGULAMA ALANINA GIREN KAMU IŞLERINDE ELLI VE DAHA FAZLA IŞÇI ÇALIŞTIRAN IŞVERENLER EN AZ YÜZDE KAÇ ORANINDA ESKI HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ZORUNDADIR.

CEVAP:243- ÇOCUK IŞÇILERIN KORUNMASINA YÖNELIK EN KAPSAMLI DÜZENLEMELER KANUNLARDAN HANGISINE YER ALMAKTADIR

CEVAP:İŞ KANUNU44- İŞI ALTI AYDAN AZ SÜRMÜŞ OLAN IŞÇININ IŞINE BILDIRIMLI FESIH ILE SON VERILMESI DURUMUNDA KAÇ HAFTALIK BILDIRIM SÜRESI UYGULANIR

CEVAP:245- İŞÇININ IŞ YERINDE BAŞKA BIR IŞÇIYE CINSEL TACIZDE BULUNDUĞUNU ÖĞRENEN IŞ VEREN BU IŞÇININ IŞ SÖZLEŞMESINI EN GEÇ KAÇ IŞGÜNÜ IÇINDE FESHEDEBILIR

CEVAP:646- BELIRLI SÜRELI IŞ SÖZLEŞMELERININ ART ARDA SUSMA ILE YENILENMESI ILE ÇIKAN IŞ SÖZLEŞMESINE NE AD VERILIR

CEVAP:ZINCIRLEME IŞ SÖZLEŞMESI47- SENDIKALARIN ZORUNLU ORGANLARINDAN BIRI DEĞILDIR

CEVAP:HAYSIYET KURULU48- BIR IŞYERINDE EN ÇOK KAÇ SENDIKA TEMSILCISI BULUNABILIR

CEVAP:849- İŞÇILERIN VE IŞVERENLERIN ÇALIŞMA ILIŞKILERINDE ORTAK EKONOMIK VE SOSYAL HAK VE MENFAATLERINI KORUMAK VE GELIŞTIRMEK IÇIN MEYDANA GETIRDIKLERI TÜZEL KIŞILIĞE SAHIP KURULUŞLARA NE AD VERILIR

CEVAP:SENDIKA50- SENDIKALAR KANUNUNA GÖRE BIR KONFEDERASYON KURULABILMESI IÇIN EN AZ KAÇ SENDIKANIN BIR ARAYA GELMESI IHTIYACI VARDIR

CEVAP:551- SENDIKALAR KANUNUNA GÖRE BIR IŞYERINDE SENDIKA TEMSILCISI ATAMA YETKISI HANGISINE AITTIR

CEVAP:İLGILI IŞ YERINDE TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI YAPMAK ÜZERE YETKISI KESINLEŞEN SENDIKAYA52- KONFEDERASYON, SENDIKA VE SENDIKA ŞUBELERININ BAŞKANLARI VE YÖNETICILERI GÖREVE SEÇILMELERINDEN ITIBAREN EN GEÇ KAÇ AY IÇINDE KENDILERININ EŞLERININ VE VELAYET ALTINDAKI ÇOCUKLARININ MAL VARLIĞINI NOTERE BILDIRMEK ZORUNDADIR

CEVAP:3 AY53- İŞVEREN SENDIKASINA ÜYE OLABILMEK IÇIN KAÇ NUSHA ÜYE KAYIT FIŞI DOLDURMAK GEREKIR

CEVAP:3

PAZARLAMA YÖNETİMİ e-SINAV ARA SINAV
1.ARAŞTIRMA SONUÇLARINI AYRINTILI OLARAK GÖSTEREN VE TEKNİK ELEMANLARA SUNULAN RAPORLARA NE AD VERİLİR? CEVAP:TEKNİK RAPOR2.AŞAĞIDAKİLER HANGİSİ WEBSTER-WİND MODELİNE GÖRE ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA DAVRANIŞINI BELİRLEYEN DEĞİŞKEN GRUPLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:SİYASAL GRUPLAR3.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DAYANIKLI ÜRÜNLER KAPSAMINDA YER ALMAZ? CEVAP:BENZİN4.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ENDÜSTRİYEL ALICILARIN SATIN ALMADA KULLANDIĞI YÖNTEMLERDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:MAKİNEDE SATIŞ5.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MASLOW’UN GELİŞTİRDİĞİ GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ’NİN AŞAMALARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:PARASAL GEREKSİNİMLER6.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PAZAR BÖLÜMLEMENİN AMAÇLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:FARKLILAŞTIRMA7.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA İNCELENEN KONULARDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:ÜRETİM SÜRECİ8.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP: İŞGÜCÜ9.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PAZARLAMANIN TEMEL KAVRAMLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:MARKA10.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SOSYAL SINIFLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:YAPILAN DAVRANIŞLARI SINIRLAMAMALARI11.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLERDEN BİRİDİR? CEVAP:İNANÇ VE TUTUMLAR12.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ, STRATEJİK PLANLAMA VE TAKTİK PLANLAMANIN ORTAK ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDİR? CEVAP:RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİ DİKKATE ALMALARI13.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ, STRATEJİK PLANLAMANIN AMAÇLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:İŞLETMENİN SADECE PAZARLAMA AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞMASI14.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ, STRATEJİK PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR? CEVAP:UYGULAMAYA YÖNELİK AYRINTI DÜZEYİ VE EYLEM BİÇİMİ OLMASI15.BİR MALIN YA DA HİZMETİN TALEBİNİN, O MALIN ARZINI BÜYÜK ORANDA AŞTIĞI VE İŞLETME TARAFINDAN ENDİŞEYLE KARŞILANAN BU DURUMU YANSITAN TALEP TÜRÜNE NE AD VERİLİR? CEVAP:AŞIRI TALEP16.BİR ÜRÜN YA DA HİZMETİN SATIN ALINMASIYLA ÇÖZÜMLENEBİLECEK BİR SORUN YA DA GEREKSİNİMİ TANIMLAYAN KİŞİYE NE AD VERİLİR? BAŞLATICI17.DERNEK, SENDİKA VE SİYASAL PARTİLER AŞAĞIDAKİ ENDÜSTRİYEL PAZAR TÜRLERİNİN HANGİSİNİN KAPSAMINDA YER ALIR? CEVAP:KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR PAZARININ18.GELECEKTEKİ OLASI OLAYLARIN PROJEKSİYONUNA NE AD VERİLİR? CEVAP:TAHMİN19.GÖRÜŞLERİ YA DA ÖĞÜTLERİYLE SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN KİŞİYE NE AD VERİLİR? CEVAP:ETKİLEYİCİ20.HEM ÜRÜN GELİŞTİRME, HEM DE PAZAR GELİŞTİRME FAALİYETLERİYLE YAKINDAN İLGİLİ OLAN BÜYÜME STRATEJİSİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ21.İŞLETMELERİN YA DA KÂR AMAÇLI OLMAYAN ÖRGÜTLERİN POTANSİYEL VE MEVCUT MÜŞTERİLERİNE ARZ ETTİKLERİ TÜM SUNUMLARA NE AD VERİLİR? CEVAP:ÜRÜN22.KİŞİLERİN VE ÖRGÜTLERİN AMAÇLARINA UYGUN DEĞİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE, MALLARIN, HİZMETLERİN VE DÜŞÜNCELERİN YARATILMASINI, FİYATLANDIRILMASINI, DAĞITIMINI VE TUTUNDURMA ÇABALARINI PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE NE AD VERİLİR? CEVAP:PAZARLAMA23.KİŞİNİN HAYRANLIK DUYDUĞU KİŞİ VE GRUPLARIN TÜKETİM DAVRANIŞLARINI KOPYA ETMESİ SONUCU OLUŞAN GÜCE NE AD VERİLİR? CEVAP:REFERANS GÜCÜ24.KİTAP AŞAĞIDAKİ ÜRÜN SINIFLARINDAN HANGİSİNİN KAPSAMINDA YER ALIR? CEVAP:MALLAR VEYA FİZİKSEL NESNELER25.KULLANIM YA DA BAŞKA YÖNDEN ÜRÜN DİZİLERİNİN HANGİ ÖLÇÜDE BİRBİRİNE YAKIN OLDUĞUNU GÖSTEREN ÜRÜN KARMASI KAVRAMI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:ÜRÜN KARMASININ TUTARLILIĞI26.PAZAR BÖLÜMLEME SÜRECİNİN İLK AŞAMASI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:AMAÇLARI TANIMLAMAK27.PAZAR BÖLÜMLEME TÜRLERİ İÇİNDE, ANLAŞILMASI VE UYGULANMASI EN KOLAY BÖLÜMLEME TÜRÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:COĞRAFİK BÖLÜMLEME28.PAZARLAMA STRATEJİSİNİN NE OLDUĞUNUN VE ZAMAN DEĞİŞKENİ ÇERÇEVESİNDE NASIL UYGULANACAĞININ YAZILI İFADESİNE NE AD VERİLİR? CEVAP:PAZARLAMA PLANI29.SATIN ALMA MERKEZİNDEKİ BİLGİ AKIŞINI KONTROL EDEN KİŞİLERE NE AD VERİLİR? CEVAP:YÖNLENDİRİCİ30.SOMUTLUK VE DAYANIKLILIK DERECESİ YÖNÜNDEN YİYECEK MADDELERİ AŞAĞIDAKİ ÜRÜN SINIFLARINDAN HANGİSİNİN KAPSAMINDA YER ALIR? CEVAP AYANIKSIZ ÜRÜNLER31.TOPLUMU OLUŞTURAN BİREYLERİN PAYLAŞTIĞI, BİR KUŞAKTAN DİĞERİNE AKTARILAN GELENEKLERİN, İNANÇLARIN VE DEĞERLERİN TÜMÜNE NE AD VERİLİR? CEVAP:KÜLTÜR32.TÜKETİM ÜRÜNLERİ KAÇ AYRI GRUPTA İNCELENİR? CEVAP:433.YILDIZ İŞLETMELERİN FAALİYETTE BULUNDUĞU PAZARIN BÜYÜME HIZI, NORMAL PAZAR BÜYÜME HIZI ORTALAMASININ ALTINA DÜŞERSE, YILDIZLARIN DEĞERLENDİRİLMEYE BAŞLADIĞI BÖLGE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? CEVAP:NAKİT (DEPOLARI) İNEKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİ e-SINAV ARA SINAV1. ÜZERINE VERGI BORCU DÜŞEN GERÇEK VEYA TÜZEL KIŞILERE NE AD VERILIR?

CEVAP: MÜKELLEF2. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISINDE, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA ELDE EDILEN TÜM GELIRLERIN VERGILENDIRILMESINI IFADE EDER?

CEVAP: TAM MÜKELLEFIYET3. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISININ KONUSUDUR?

CEVAP: GERÇEK KIŞILERIN ELDE ETTIKLERI GELIRLER4. UYGULAMA BIÇIMI YÖNÜNDEN; GELIRLERIN ÇEŞITLI KATEGORILERE AYRILARAK, HER KATEGORININ AYRI AYRI DÜZENLEMELER IÇINDE AYRI VERGI ORANLARINA VE GENELDE DÜZ ORANLI VERGI TARIFELERINE GÖRE VERGILENDIRILMESINE NE AD VERILIR?

CEVAP: SEDÜLER GELIR SISTEMI5. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIRIN ÖZELLIKLERINDEN BIRI DEĞILDIR?

CEVAP: SÜREKLI OLMASI6. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISI KANUNUNA GÖRE GELIRIN UNSURLARINDAN BIRI DEĞILDIR?

CEVAP: TÜZEL KIŞI GELIRLERI7. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISI KANUNUNDA ÖZEL OLARAK SAYILAN TICARI FAALIYETLERDEN BIRI DEĞILDIR?

CEVAP: PROJE ÇIZILMESI8. BASIT USULE TABI OLMANIN GENEL VEYA ÖZEL ŞARTLARINDAN BIRINI KAYBEDEN TICARI KAZANÇ SAHIBI MÜKELLEFLER, HANGI TARIHTEN ITIBAREN GERÇEK USULDE VERGILENDIRILMEYE BAŞLARLAR?

CEVAP: ERTESI TAKVIM YILINDAN9. ÜZERINDE DAR VEYA KAPSAMLI BIRÇOK DEĞIŞIKLIKLER YAPILAN VE UYGULANMAYA DEVAM EDILEN TÜRK GELIR VERGISI KANUNU KAÇ YILINDA YÜRÜRLÜĞE GIRMIŞTIR?

CEVAP: 196110. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI IŞLETME HESABI DEFTERININ HASILAT TARAFINDA YER ALIR?

CEVAP: YIL SONUNDAKI MEVCUT MALLARIN MALIYET BEDELLERI11. DÖNEM SONU ÖZ SERMAYESI 800 000 YTL, DÖNEM BAŞI ÖZ SERMAYESI 550 000 YTL OLAN BIRINCI SINIF TÜCCARIN IŞLETMEYE EKLENEN DEĞERLERI 50 000 YTL VE IŞLETMEDEN ÇEKILEN DEĞERLERI ISE 20 000 YTL OLDUĞUNA GÖRE, TÜCCARIN TICARI KAZANCI KAÇ

CEVAP: 220 00012. ZIRAI FAALIYETLE UĞRAŞAN ADI KOMANDIT ŞIRKETIN KOMANDITE ORTAKLARININ KAZANÇLARI, HANGI GELIR UNSURU KAPSAMINDA VERGILENDIRILIR?

CEVAP: TICARI KAZANÇ13. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI SERBEST MESLEK ERBABININ HASILATI IÇINDE YER ALMAZ?

CEVAP: ALACAKLAR14. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI ZIRAI FAALIYETLERDEN BIRI DEĞILDIR?

CEVAP: BAŞKA ÇIFTÇILERIN ÜRÜNÜNÜ ZIRAI IŞLETMEDE IŞLEMEK15. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI ZIRAI IŞLETMEDIR?

CEVAP:HARA16. I. İKAMETGÂHI TÜRKIYE'DE OLANLAR

II. BELLI VE GEÇICI GÖREV VEYA IŞ IÇIN TÜRKIYE'YE GELEN UZMANLAR

III. TÜRKIYE'DE ALTI AYDAN FAZLA OTURANLAR

IV. TUTUKLUK, HÜKÜMLÜK NEDENIYLE ALTI AYDAN FAZLA TÜRKIYE'DE OTURANLAR

YUKARIDAKILERDEN HANGILERI TAM MÜKELLEFTIR?

CEVAP: I VE III17. ARAZI VE BINALARDA EMSAL KIRA BEDELI BELIRLENIRKEN, VERGI DEĞERINE AŞAĞIDAKI ORANLARDAN HANGISI UYGULANIR?

CEVAP: %518. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI SERBEST MESLEK ERBABI IÇIN INDIRILEBILECEK GIDERLERDEN BIRI DEĞILDIR?

CEVAP: ÖDENEN VERGI CEZALARI19 .AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GERÇEK USULDE VERGIYE TABIDIR?

CEVAP: BIR BIÇER DÖVERE SAHIP OLANLAR20. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI BIRINCI SINIF TÜCCAR DEĞILDIR?

CEVAP: İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN TÜCCARLAR21 .GAYRIMENKUL SERMAYE IRATLARINDA GÖTÜRÜ GIDER INDIRIM ORANI YÜZDE KAÇTIR?

CEVAP:2522. SÜREKLI OLARAK YAPILMAYAN VEYA ARADA BIR YAPILAN TICARI VEYA SERBEST MESLEK FAALIYETINDEN DOĞAN KAZANÇLARA NE AD VERILIR?

CEVAP: ARIZI KAZANÇ23. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI MEDENI KANUNA GÖRE GAYRIMENKUL SAYILIR?

CEVAP: BINALAR24. 2006 YILINDA MESKENLERE UYGULANAN ISTISNA TUTARI KAÇ YTL'DIR?

CEVAP: 2.200 2008 YILINDA=2.40025. TELIF KAZANÇLARI ISTISNASI AŞAĞIDAKI GELIR UNSURLARINDAN HANGISININ KAPSAMINDA YER ALIR?

CEVAP: SERBEST MESLEK KAZANCI26. ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ %40'INI KAYBEDEN HIZMET ERBABI, SAKATLIK INDIRIMI BAKIMINDAN KAÇINCI DERECE KAPSAMINA GIRER?

CEVAP:ÜÇÜNCÜ27. TAŞ OCAKLARININ KIRALANMASI SONUCUNDA ELDE EDILEN GELIRLER AŞAĞIDAKI GELIR UNSURLARINDAN HANGISINE GÖRE VERGILENDIRILIRLER?

CEVAP: GAYRIMENKUL SERMAYE IRADI28. YEREL ADETLERE GÖRE, ASIL ŞEYIN TEMEL UNSURU OLAN VE ASIL ŞEY YOK EDILMEDIKÇE, ZARARA UĞRAMADIKÇA VEYA YAPISI DEĞIŞTIRILMEDIKÇE ONDAN AYRILMASINA OLANAK BULUNMAYAN PARÇALARA NE AD VERILIR?

CEVAP: MÜTEMMIN CÜZ29. SAFI ÜCRETIN TESPITINDE AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GIDER OLARAK INDIRILEMEZ?

CEVAP: İŞLE ILGILI YAPILAN SEYAHAT GIDERLERI30. 2006 YILINDA ARIZI KAZANÇLARA UYGULANAN ISTISNA TUTARI KAÇ YTL'DIR?

CEVAP:14.000 2008 YILINDA=16.00031. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI ÜCRET DEĞILDIR?

CEVAP: YÖNETIM KURULU ÜYELERINE ÖDENEN KÂR PAYLARI32. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI DIĞER KAZANÇ VE IRATLAR IÇINDE YER ALMAZ?

CEVAP: FAALIYETI DEVAM EDEN BIR IŞLETMENIN KISMEN VEYA TAMAMEN SATIŞINDAN ELDE EDILEN GELIRLER33. NAMA VE HAMILINE YAZILI TAHVIL FAIZLERINDEN YÜZDE KAÇ VERGI KESINTISI ALINIR?

CEVAP:1534. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI VERGILENDIRILECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINDAN BIRIDIR?

CEVAP: ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HISSELERININ ELDEN ÇIKARILMASIYLA DOĞAN KAZANÇLAR35. BASIT USULE TABI TICARI KAZANÇ SAHIPLERI NE ZAMANA KADAR YILLIK BEYANNAMELERINI VERGI DAIRESINE VERIRLER?

CEVAP: ŞUBAT AYININ 25. GÜNÜ AKŞAMINA KADAR36. VERGI BEYANNAMESI KANUNI SÜRESI GEÇTIĞI HALDE VERILMEMIŞSE AŞAĞIDAKI IŞLEMLERDEN HANGISI YAPILIR?

CEVAP: RESEN TARHIYAT37. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI KAZANÇ ELDE ETMESE DAHI BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR?

CEVAP: TICARI KAZANÇ ELDE EDENLER38. TICARET BORSALARINA TESCIL ETTIRILEREK SATIN ALINAN HAYVANLAR VE BUNLARIN ÜRÜNLERI IÇIN YAPILAN ÖDEMELERDEN YÜZDE KAÇ VERGI STOPAJI YAPILIR?

CEVAP: 139. GELIR VERGISINDE GENEL OLARAK TARH YERI AŞAĞIDAKILERDEN HANGISIDIR?

CEVAP: GELIR VERGISI MÜKELLEFININ IKEMETGAHININ BULUNDUĞU YERIN VERGI DAIRESI40. AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISINDE TARHIYATIN MUHATABIDIR?

CEVAP:GERÇEK KIŞILER41. BASIT USULE TABI MÜKELLEFLER AŞAĞIDAKI VERGI ÖDEVLERINDEN HANGISINI YERINE GETIRMEZ?

CEVAP: DEFTER TUTMA42. GEÇMIŞ YIL ZARARLARI ARKA ARKAYA KAÇ YIL IÇINDE MAHSUP EDILEBILIR?

CEVAP: 543. BASIT USUL DIŞINDA KALAN MÜKELLEFLER, TAHAKKUK EDEN GELIR VERGILERINI HANGI AYLARDA EŞIT TAKSITLER HALINDE ÖDEMEK ZORUNDADIRLAR?

CEVAP: MART – TEMMUZ44. BIR ŞIRKETIN TAM MÜKELLEF OLMASINI AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI BELIRLER?

CEVAP: KANUNI VEYA IŞ MERKEZININ TÜRKIYE’DE OLMASI45. BIR ANONIM ŞIRKETIN KURULMASI IÇIN KONULACAK EN AZ SERMAYE TUTARI KAÇ YTL'DIR?

CEVAP:50.00046.AŞAĞIDAKILERDEN HANGISI GELIR VERGISI STOPAJINA TABI DEĞILDIR?

CEVAP:MESKEN KIRALARI


Uygulama biçimi yönünden; gelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranlarına ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir?

*Sedüler gelir sistemiAşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde, yurt içinde ve yurt dışında elde edilen tüm gelirlerin vergilendirilmesini ifade eder?

*Tam mükellefiyetZirai faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin komandite ortaklarının kazançları, hangi gelir unsuru kapsamında vergilendirilir?

*Ticari kazançTelif kazançları istisnası aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?

*Serbest meslek kazancıAşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?

*Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur haklarıAşağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artışı kazançlarından biridir?

*Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasıyla doğan kazançlarAşağıdakilerden hangisi gelir vergisi stopajına tabi değildir?

*Mesken kiralarıBasit usule tabi mükellefler aşağıdaki vergi ödevlerinden hangisini yerine getirmez?

*Defter tutmaBir şirketin tam mükellef olmasını aşağıdakilerden hangisi belirler?

*Kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de olmasıAşağıdakilerden hangisi genel kurul toplantı giderleri kapsamında yer almaz?

*Ortakların genel kurul toplantısına katılmak için yaptıkları seyahat giderleriAşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinin indirebileceği giderlerden biridir?

*Komandite ortakların kâr paylarıİlgili yıl 100 000 YTL hasılat sağlayan dar mükellef deniz ulaştırma kurumunun vergiye tabi kazancı kaç YTL olur?

*15 000Yabancı kara ulaştırma kurumları için uygulanan ortalama emsal oranı yüzde kaçtır?

*122006 yılında 100 000 YTL gelir elde eden bir kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi kaç YTL olur?

*20 000Hesap dönemini takvim yılı olarak belirleyen işletmeler, kurumlar vergisini ne zaman öderler?

*Nisan ayının sonuna kadarKatma değer vergisi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

*Harcamalar üzerinden alınan vergilerBakanlar Kurulu, katma değer vergisi genel oranını kaç kat artırmaya yetkilidir?

*4Miras payı vergisinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

*SubjektifBir şahsa annesinden ivazsız olarak mal intikal ettiğinde, vergi tarifesinde aşağıdaki oranlardan hangisi uygulanarak vergi hesaplanır?

*Oranların yarısıMotorlu taşıtlar vergisi ödeme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

*Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesiAşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?

*Şirketlere ait taşıtlarBina vergisinde aşağıdakilerden hangisi vergi değerini değiştiren nedenlerden biri değildir?

*Yeni mobilya alınmasıPaylı mülkiyette pay sahipleri emlak vergisinden ne ölçüde sorumludur?

*Kendi paylarındanAşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabının hasılatı içinde yer almaz?

*AlacaklarArazi ve binalarda emsal kira bedeli belirlenirken, vergi değerine aşağıdaki oranlardan hangisi uygulanır?

*%5Aşağıdakilerden hangisi ücret değildir?

*Yönetim kurulu üyelerine ödenen kâr paylarıNama ve hamiline yazılı tahvil faizlerinden yüzde kaç vergi kesintisi alınır?

*15Gelir vergisi tarifesinde ilk gelir dilimine uygulanan vergi oranı yüzde kaçtır?

*15Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergi mükelleflerinden biri değildir?

*Adi komandit şirketlerAşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilemez?

*Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizlerAşağıdakilerden hangisi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanununa göre indirebilecekleri giderlerden biri değildir?

*Sendika aidatlarıİflas nedeniyle infisah eden şirketlerde tasfiye başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

*Ticaret mahkemesince iflas kararında iflasın açılma anı olarak gösterildiği tarihEsas sözleşmede tasfiye memuru belirlenmemişse, tasfiye işlemi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

*Yönetim kuruluHesap dönemini 1 Ağustos-31 Temmuz tarihleri arasında belirleyen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini en geç hangi tarihte vermelidir?

*25 Kasım akşamına kadarHesap dönemini takvim yılı olarak belirleyen mükellefler beyannamelerini en geç hangi tarihe kadar vermelidir?

*Nisan ayının 25. günü akşamına kadarAşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi istisnalarından biri değildir?

*İştirak kazançları istisnasıTürkiye'de ilk veraset ve intikal vergisi uygulaması kaç yılında başlamıştır?

*1926Aşağıdaki taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisinin I sayılı tarifesinde yer alır?

*Arazi taşıtlarıAşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabidir?

*Öğretmenlerin taşıtlarıBina vergisi oranı, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanı içindeki binalar için binde kaçtır?

*4Emlak vergisinde meskenlere tanınan geçici muafiyet süresi kaç yıldır?

*5Üzerinde dar veya kapsamlı birçok değişiklikler yapılan ve uygulanmaya devam edilen Türk Gelir Vergisi Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

*1961Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda özel olarak sayılan ticari faaliyetlerden biri değildir?

*Proje çizilmesiAşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna göre gayrimenkul sayılır?

*BinalarÇalışma gücünün en az %40'ını kaybeden hizmet erbabı, sakatlık indirimi bakımından kaçıncı derece kapsamına girer?

*ÜçüncüAşağıdakilerden hangisi, ikmalen vergi tarh edilebilmesi için gerekli koşullardan biridir?

*Daha önce bir verginin tarh edilmiş olmasıVeraset ve intikal vergisine göre; ölüm İngiltere’de meydana gelmiş ve mirasçılar da Türkiye’de bulunuyorsa beyanname, ne kadar süre içinde verilmelidir?

*6 ayVeraset ve intikal vergisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*İntikal vergisinde tereke vergisi ve miras payı vergisi şeklinde iki yöntem uygulanırAşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin unsurlarından biri değildir?

*Tüzel kişi gelirleriTicaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınan hayvanlar ve bunların ürünleri için yapılan ödemelerden yüzde kaç vergi stopajı yapılır?

*12006 yılında arızi kazançlara uygulanan istisna tutarı kaç YTL'dir?

*14 000 YTLBasit usulde tespit edilen ticari kazançlar dışında kalan gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi hangi tarihe kadar verilir?

*15 Mart akşamına kadarRisturn istisnası aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

*KooperatiflereKurum kazancının tespit edilmesinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir? (DBÖS: Dönem başı öz sermaye, DSÖS: Dönem sonu öz sermaye )

*DSÖS - DBÖS - Eklenen değerler + Çekilen değerlerŞirketlerin tasfiye işlemi aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesiyle başlar?

*Tasfiye kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanıylaAşağıdakilerden hangisi katma değer vergisine göre teslim sayılmaz?

*Malı imal etmenin taahhüt edilmesiTereke vergisinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

*ObjektifBir binek otomobili satın alan kişi taşıtı aşağıdakilerden hangisine tescil ettirmelidir?

*Trafik sicilineAşağıdakilerden hangisi gerçek usulde vergiye tabidir?

*Bir biçer dövere sahip olanlarAşağıdakilerden hangisi kazanç elde etmese dahi beyanname vermek zorundadır?

*Ticari kazanç elde edenlerAşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde yer alan istisnalardan biri değildir?

*Sergi ve panayır istisnası2006 yılından itibaren kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

*20Sağ kalan eş, miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın kaçta kaçı eşe kalır?

*YarısıVeraset ve intikal vergisinin matrahı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi matraha dahil edilmez?

*Miras kalan madalya gibi şahsi eşyalarMotorlu taşıtlar vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Otomobiller için ödenen motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilir.Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisine tabi değildir?

*Yüzme havuzlarıAşağıdakilerden hangisi işletme hesabı defterinin hasılat tarafında yer alır?

*Yıl sonundaki mevcut malların maliyet bedelleriAşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetlerden biri değildir?

* Başka çiftçilerin ürününü zirai işletmede işlemekYerel adetlere göre, asıl şeyin temel unsuru olan ve asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğramadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçalara ne ad verilir?

*Mütemmin cüzSürekli olarak yapılmayan veya arada bir yapılan ticari veya serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlara ne ad verilir?

*Arızi kazançAşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde tarhiyatın muhatabıdır?

*Gerçek kişilerAşağıdakilerden hangisi hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilir?

*Kaynakta kesilen vergilerAşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?

*Sürekli olmasıBir anonim şirketin kurulması için konulacak en az sermaye tutarı kaç YTL'dir?

*50 000Tüzel kişiliğe sahip kurumların faaliyetinin sona erdirilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

*Tasfiye

I. İkametgâhı Türkiye'de olanlar

II. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen uzmanlar

III. Türkiye'de altı aydan fazla oturanlar

IV. Tutukluk, hükümlük nedeniyle altı aydan fazla Türkiye'de oturanlarYukarıdakilerden hangileri tam mükelleftir?

*I ve IIIDönem sonu öz sermayesi 800 000 YTL, dönem başı öz sermayesi 550 000 YTL olan birinci sınıf tüccarın işletmeye eklenen değerleri 50 000 YTL ve işletmeden çekilen değerleri ise 20 000 YTL olduğuna göre, tüccarın ticari kazancı kaç YTL'dir?

*220 000Aşağıdakilerden hangisi zirai işletmedir?

*HaraAşağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve iratlar içinde yer almaz?

*Faaliyeti devam eden bir işletmenin kısmen veya tamamen satışından elde edilen gelirlerAşağıdakilerden hangisi kurumların, Gelir Vergisi Kanununa göre indirebilecekleri giderlerden biri değildir?

*Hisse senedi ihraç giderleriŞirketlerin sona ermesi halinde, borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallardan ortaklara hisseleri oranında ödeme yapılmasına ne ad verilir?

*TasfiyeAşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?

*Mal üretimiMotorlu taşıtlar vergisi kaç taksitte ödenir?

*2Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

*Resen tarhiyatAşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

*Kolektif şirketlerKurumlar vergisini aşağıdakilerden hangisi tarh eder?

*Vergi dairesiKooperatiflerde gelir gider fazlasının, yıl sonunda kooperatif üyelerine kooperatif ile görülmüş iş temeline göre paylaştırılması sonucu yapılan ödemelerin vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?

*Risturn istisnasıAşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez?

*Ticari teamüle uygun iskontolarBüyükşehir sınırları içinde meskenlere uygulanan vergi oranı binde kaçtır?

*22006 yılında meskenlere uygulanan istisna tutarı kaç YTL'dir?

*2 200Safi ücretin tespitinde aşağıdakilerden hangisi gider olarak indirilemez?

*İşle ilgili yapılan seyahat giderleriGeçmiş yıl zararları arka arkaya kaç yıl içinde mahsup edilebilir?

*5Üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

*MükellefBasit usule tabi ticari kazanç sahipleri ne zamana kadar yıllık beyannamelerini vergi dairesine verirler?*Şubat ayının 15. günü akşamına kadarBasit usul dışında kalan mükellefler, tahakkuk eden gelir vergilerini hangi aylarda eşit taksitler halinde ödemek zorundadırlar?

*Mart – TemmuzAşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir?*İşletme hesabı esasına göre defter tutan tüccarlarI. Ticari kazanç

II. Zirai kazanç

III. Serbest meslek kazancı

IV. Gayrimenkul sermaye iradı

V. Menkul sermaye iradıYukarıdakilerden hangileri kurum kazancını oluşturur?

*I, II, III, IV ve VGayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider indirim oranı yüzde kaçtır?

*25Aşağıdakilerden hangisi safi menkul sermaye iradı hesaplanmasında gider olarak indirilemez?

*Menkul sermaye iradının idaresi için yapılan giderlerAşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı için indirilebilecek giderlerden biri değildir?

*Ödenen vergi cezaları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder